კომპიუტერული უზრუნველყოფის კომპანიის წარმატებული მარკეტინგი

კომპიუტერული უზრუნველყოფის კომპანიის წარმატებული მარკეტინგი

მიუხედავად იმისა, რომ პროგრამული უზრუნველყოფის გარეშე ცხოვრება წარმოუდგენელი იქნება, მას მაინც სჭირდება პოტენციური კლიენტებისთვის წარდგენა, რომელიც შესაძლოა გარკვეულ სირთულეებთან იყოს დაკავშირებული. სწორედ ამისთვის არსებობს მარკეტინგული მეთოდები, რომლებიც მნიშვნელოვნად გაზრდის კომპანიის ცნობადობასა და გაყიდვებს.

კომპანიების უმეტესობას აქვს საკუთარი საიტი, მაგრამ პრობლემა, რომელსაც ყველა ადრე თუ გვიან აწყდება, არის კონტენტის ნაკლებობა. უმნიშვნელოვანესია, რომ საიტის მთავარ გვერდზე თავმოყრილი იყოს ყველა საჭირო ინფორმაცია პროდუქტზე. თუმცა, უნდა დარწმუნდე, რომ ის, რაც პირველივე წინადადების კითხვისას მიეწოდება მკითხველს, სწორედ ის არის, რისი მიტანაც კლიენტამდე გსურს.

უპირატესობებზე ორიენტირება

პირველ ყოვლისა, მომხმარებელი ინტერესდება იმით, თუ რა სარგებელს მოუტანს პროდუქტი მას. კომპიუტერული მომსახურება საკმაოდ ბევრ სფეროს მოიცავს, ყველაფერი რომ საინტერესოდ გადმოვცეთ, საუკეთესო საშუალებად ვიდეო გვევლინება. ვიდეო კონტენტის შექმნა პოტენციური კლიენტის ყურადღების მიქცევის ეფექტური მეთოდია. ის უნდა იყოს მოკლე, უბრალო და პირდაპირ ამბობდეს სათქმელს, უყვებოდეს მომხმარებელს, თუ რა შედეგს მიიღებს საბოლოოდ.  მაგალითად, შეგიძლია მოჰყვე იმის შესახებ, თუ როგორ გაუმჯობესდება მისი ეკონომიკური მდგომარეობა, მუშაობის ეფექტურობა, პროდუქტის ან მომსახურების ხარისხი.

 
ისაუბრე შენ მიერ მოტანილ სარგებელზე

ინფორმაცია პროგრამული უზრუნველყოფის შესაძლებლობების შესახებ უნდა იყოს იოლად გასაგები და მისაწვდომი. ხშირად საიტებზე ინფორმაციის მოძიება იმის შესახებ, თუ რას საქმიანობს ესა თუ ის კომპანია, შეუძლებელია. შენი პოტენციური მომხმარებლები იღებენ გადაწყვეტილებას, ამ გადაწყვეტილების მიღებისთვის კი სჭირდებათ იმის ცოდნა, თუ როგორ შეუძლიათ პროდუქტის რეალიზება და რა სარგებელს მოუტანს ის მათ ბიზნესს. დარწმუნდი, რომ უპირატესობების შესახებ კარგად საუბრობ, არ შეუშინდე სტატისტიკას, რადგან ციფრებით საკუთარი მომსახურების ხარისხის დამტკიცება გაცილებით დამაჯერებელია.ეცადე რომ პრიორიტეტი იყოს პროდუქტის აღწერა და არა საუბარი მის ფასზე.

 

Digitally Delivered Marketing Drives Downloads

 
მრავალ კომპანიას, რომელიც გვთავაზობს პროგრამულ უზრუნველყოფას, აქვს უბრალო და მოძველებული საიტი, რომლითაც პროდუქტის ეფქტურობის შესახებ საუბარი რთულია.
პროგრამული უზრუნველყოფა ინტერაქციას მოითხოვს, შესაბამისად, ამისთვის საიტიც უნდა იყოს მზად. სამუშაო პროცესისა და წვრილმანების შესახებ თხრობა პოტენციურ კლიენტებს მოიზიდავს და დააინტერესებს.მენიუს სტრუქტურა ეხმარება მომხმარებელს სწრაფად მიიღოს სასურველი ინფორმაცია. საიტის წარმატების საწინდარი მოსახერხებელი და კლიენტებზე მორგებული ინტერფეისია.

მოუწოდე!

 
პროგრამული უზრუნველყოფის დემონსტრაციის მეთოდები იყოფა ორ კატეგორიად: პირველი და ძალიან ეფექტური ვიდეო-კონტენტია, რომელიც აჩვენებს აპლიკაციის ფუნქციას. თუმცა მეორე მეთოდი – უფასო სატესტო ვერსიაა, რომელიც დაეხმარება პოტენციურ კლიენტს შეაფასოს პროდუქტი უშუალოდ მუშაობისას.

პროდუქტის გამოცდის შესაძლებლობა ადამიანს აძლევს საშუალებას დაინახოს, რამდენად მომგებიანი შეიძლება იყოს ის. ეს გაცილებით ზრდის ინტერესს და ამაღლებს გაყიდვების რაოდენობას.
პროგრამული უზრუნველყოფის დემონსტრაცია უნდა იყოს მიმართული უპირატესობების ჩვენებისკენ, ასევე აუცილებელია შეზღუდო ზოგი ფუნქცია, რითიც დააინტრიგებ და დააინტერესებ პოტენციურ კლიენტს, რაც საბოლოო ჯამში უბიძგებს შენი აპლიკაციის ყიდვისკენ.

 
სატელეფონო ზარი – შენი მეგობარი

აღმოვაჩინეთ, რომ უფასო სატესტო ვერსიის შემდეგ პირადი ზარი წარმატების საიდუმლოა. ერთ მეგობრულ ზარს შეუძლია საგრძნობლად გაზარდოს გაყიდვები. პირადი საუბრის დროს შესაძლებელია მრავალი ბუნდოვანი საკითხის გარკვევა და ინტერესის დაკმაყოფილება, სწორედ ამიტომ, ხშირ შემთხვევაში. ზარის შემდეგ პოტენციური კლიენტი ყიდულობს პროდუქტს.

ასევე მნიშვნელოვანია წინა სტატიებიდან ჩვენთვის უკვე კარგად ნაცნობი ვებინარები, რომლებიც ეხმარება მომხმარებელს მიიღოს პროდუქტისგან მაქსიმუმი. ვებინარები შეიძლება გამოვიყენოთ, როგორც გასაყიდი პორტალი, რომლითაც მიწვდები პლანეტის ყველა ორგანიზაციას, რაც ზოგავს ფულსა და დროს.

მოგვწერეთ