მარკეტინგული გეგმა

მარკეტინგული გეგმა

რისთვისაა საჭირო მარკეტინგული გეგმა?

მარკეტინგული სტრატეგიის დაგეგმვა ეხმარება შენს ბიზნესს მიზნის დასახვასა და მიღწევაში. კარგი მარკეტინგი შენს მოხმარებელს გააგებინებს პროდუქტისა და სერვისის პრიორიტეტების შესახებ.
მარკეტინგული გეგმა გეხმარება გაიცნო სამიზნე აუდიტორია და დაუწესო შენს ბიზნესს რეალური და მიღწევადი მიზნები. მისი შექმნა მოითხოვს ძიებას, დროსა და კომპეტენციას, მაგრამ ეს პროცესი ღირს იმად, რასაც შენი ბიზნესი შედეგად მიაღწევს.

მარკეტინგი ყველასთვისაა

არ აქვს მნიშვნელობა, დიდია თუ მცირე ბიზნესი, მას აუცილებლად სჭირდება მარკეტინგული გეგმა. მომხმარებელთა გარეშე ბიზნესი ვერ გადარჩება. ხოლო იმისთვის, რომ მოიზიდო მომხმარებლები, ბიზნესმა უნდა იცოდეს მარკეტინგის მნიშვნელობა. როგორ იყიდის ადამიანი შენს პროდუქტს, თუკი მან საერთოდ არ იცის შენი არსებობის შესახებ?
მცირე ბიზნესის უმეტესობა მარკეტინგს სათანადო ყურადღებას არ აქცევს. ეს მათთვის რატომღაც დიდ თანხასთან და ბრჭყვიალა სარეკლამო კამპანიებთან ასოცირდება. მაგრამ მარკეტინგი გაცილებით დიდი რამ არის, ვიდრე უბრალო სარეკლამო ბანერი რომელიმე ცენტრალურ ქუჩაზე.

 
„შენ ერთადერთი და განუმეორებელი ხარ!“

მარკეტინგის დახმარებით ეს მხოლოდ სიტყვები არ არის, რადგან ის მართლა პოულობს შენს ბიზნესში რაღაც უნიკალურს. ის არის სტრატეგიული დოკუმენტი, რომელიც გეხმარება რომ აკონტროლო საკუთარი რესურსები და სწორად გადაანაწილო ისინი.

რა სარგებელს მომიტანს მარკეტინგი?

პირველ რიგში, მკაფიოდ უნდა გვესმოდეს, თუ რისი მიღწევა გვსურს სინამდვილეში. მარკეტინგული სტრატეგია მოიცავს მიზნის დასახვას, ხოლო შემდგომ ამ მიზნის მისაღწევად ეფექტური გზების ძიებას.
დღევანდელი მომხმარებელი დაბნეულია, მან არ იცის სინამდვილეში რა არის კარგი ან რა არის ცუდი. ის მხოლოდ საკუთარი სურვილებიდან გამომდინარე მოქმედებს და ყოველგვარ ობიექტურობას მოკლებულია.
ყველა კომპანია უნდა იყურებოდეს მომავალში და განსაზღვროს, რა გზით სურს სვლა და რა არის მისი დანიშნულების პუნქტი. მომავალი არ შეიძლება იყოს მხოლოდ და მხოლოდ შემთხვევითობაზე დამოკიდებული. „მე ამას გავაკეთებ, ხოლო შემდეგ, რაც იქნება, იქნება!“ – ეს ის სიტყვები ნამდვილად არ არის, რაც შენი ბიზნესის კრედოდ უნდა იქცეს. მარკეტინგული გეგმა კი სწორედ ამას გთავაზობს – შესაძლებლობას, რომ ამ სიტყვების წარმოთქმა არასდროს დაგჭირდეს, რადგან ყოველთვის გეცოდინება, თუ ვინ ხარ და სად მიგიყვანს შენ მიერ არჩეული გზა.

რა უნდა გაითვალისწინო მარკეტინგული სტრატეგიის დაგეგმვისას

მარკეტინგული გეგმა სისტემური და დისციპლინირებულია, ის აკეთებს აქცენტს პროდუქტის ან სერვისის განვითარებაზე. ის სახავს მიზნებს და მიუთითებს ბიზნესს ამა თუ იმ ნაბიჯის გადადგმისკენ.

შეგვიძლია მარკეტინგული გეგმის სარგებელი რამდენიმე პუნქტად დავყოთ:
1. ის დაგეხმარება მომავალი დაბნეულობის თავიდან ასარიდებლად;
2. ის გისახავს მიზნებს;
3. ის გეხმარება მიაღწიო დასახულ მიზნებს;
4. მარკეტინგული გეგმა აწესრიგებს შიდა დეპარტამენტების ურთიერთობას;
5. ის აკონტროლებს;
6. ის ეხმარება კლიენტს მიიღოს სრულყოფილი მომსახურება.

მარკეტინგის კარგად დაგეგმვა ნიშნავს იმას, რომ შენი მარკეტინგული საქმიანობა უცილობლად წარმატებული იქნება. ის დაგისახავს მომავლის გეგმებს და ოცნების კოშკებივით კი არ ააშენებს წარმოსახვით ქალაქებს, არამედ რეალურ შედეგს მოგცემს.

მარკეტინგული გეგმარების მახასიათებლების შესახებ

მარკეტინგულ გეგმარებას, რა თქმა უნდა გარკვეული თავისებურებები აქვს. ერთ შაბლონზე მორგებული მარკეტინგული გეგმა, რომელიც ყველა ბიზნესზე მუშაობს – არ არსებობს.
მარკეტინგული გეგმის შედგენისას უნდა გაითვალისწინოთ, რომ წარმატება დამოკიდებულია მომხმარებლის თვისებასა და რეაქციაზე. მარკეტინგული გეგმა აკონკრეტებს ბრენდის პოზიციონირებას, არეგულირებს პროდუქტის ფასს ბაზარზე, არჩევს კომუნიკაციის არხებს.

მარკეტინგული გეგმარება პერსპექტიული, დინამიკური პროცესია, რომელიც მიმართულია მომხმარებლისკენ და ორიენტირებულია შედეგზე.

თუკი გადაწყვიტე, რომ შენი ბიზნესი იყოს წარმატებული და მიზანმიმართული, მას აუცილებლად სჭირდება მარკეტინგული გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს რისკების მინიმალიზაციას და მაქსიმალურ შედეგს გაყიდვების მხრივ.

მოგვწერეთ