რატომ მარკეტინგის აუთსორსინგი?

რატომ მარკეტინგის აუთსორსინგი?

უნდა მივმართოთ მარკეტინგის აუთსორსინგს?

ეს არის კითხვა, რომელიც ხშირად უჩნდებათ არა მხოლოდ დამწყებ ბიზნესმენებს, არამედ შემდგარი ბიზნესის ხელმძღვანელებსაც კი.

რატომ?

იმიტომ, რომ მარკეტინგული სერვისები დღითიდღე ვითარდება, სიახლეებისკენ მიისწრაფვის და მრავალი კომპანია ცდილობს ფეხი აუწყოს ბაზარზე არსებულ ყველა სიახლეს და მაქსიმალურად დააკმაყოფილოს შესაბამისი მოთხოვნები.

თანამედროვე საბაზრო ეკონომიკის პირობების შესაბამისად და გაზრდილი კონკურენციის ფონზე, ორგანიზაციის მენეჯმენტი ბევრ პრობლემას აწყდება. მათგან ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი – ფუნქციების კვალიფიციური მართვაა.

ასეთ შემთხვევაში, ორგანიზაცია დგას ორი არჩევანის წინაშე: პირველი – დააფუძნოს მარკეტინგის დეპარტამენტი და დაიქირაოს მაღალკვალიფიციური კადრები ან მეორე – გადასცეს მარკეტინგული ფუნქციები კომპანიას, რომლის ძირითადი პროფილი მარკეტინგის სფეროს უკავშირდება.

და მაინც რა არის მარკეტინგის აუთსორსინგი?

მარკეტინგის აუთსორსინგი თანამედროვე ბიზნესის მძლავრი სტრატეგიაა, რომელიც მარკეტინგული ფუნქციების, პროცესების, აქტივობების და პასუხისმგებლობების ორგანიზაციის გარეთ გატანას გულისხმობს. მისი მთავარი მიზანია თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და მარკეტინგული პრინციპების ერთობლიობით, ბიზნესის ცნობადობის გაზრდა, ბრენდის შექმნა, გაყიდვების ზრდა და მეტი მოგების მიღება.

მნიშვნელოვანია შევძლოთ ერთმანეთისგან განვასხვავოთ ერთჯერადი შეთანხმება თანამშრომლობის შესახებ და მარკეტინგის აუთსორსინგი. ერთჯერადი შეთანხმება ეპიზოდური ტიპის კონტრაქტია გარე ორგანიზაციასთან, ხოლო აუთსორსინგი შეთანხმება, რომელიც ასევე გამყარებულია კონტრაქტით, თუმცა ატარებს გრძელვადიან ხასიათს.

 

დაიღალეთ უამრავი მარკეტინგული აქტივობის კოორდინირებით?

ყველა მარკეტინგულ სერვისთან დაკავშირებით ჯერ პროფესიონალების ძებნით და მერე სხვადასხვა მარკეტინგულ სააგენტოსთან ურთიერთობით?

მაშინ დროა დაფიქრდეთ მარკეტინგის აუთსორსინგზე. მნიშვნელობა არ აქვს, თავად ხართ მარკეტინგის მენეჯერი თუ გაქვთ ბიზნესი და არ გყავთ მარკეტინგის გუნდი. მარკეტინგის აუთსორსინგი დაგეხმარებათ რთული და შრომატევადი პროცესების მარტივად და სწრაფად მოგვარებაში.

კომპანიის შიდა მარკეტინგის დეპარტამენტი დიდ ხარჯებთან, ნებისყოფასთან და დროით რესურსთან არის დაკავშირებული, დამატებით ძალისხმევას მოითხოვს სხვა სააგენტოებთან და სტამბებთან ურთიერთობა. თანამედროვე მარკეტინგული მომსახურებების სპექტრი ფართოა, კომპანიას შესაძლოა სჭირდებოდეს სოციალური მედია არხების მართვა, ტელემარკეტინგი, SEO (საძიებო სისტემის ოპტიმიზაცია), ბრენდინგი-რებრენდინგი, პოლიგრაფიული მასალების დამზადების ორგანიზება, E-mail და SMS მარკეტინგი, კრეატიული კამპანიის დაგეგმვა ან გრაფიკული დიზაინი… შემაშინებლად ჟღერს, არა?! ყველა ამ სერვისზე სხვადასხვა მომწოდებლის ძებნა-შერჩევა და მომწოდებელთან კონტაქტი ბუნებრივია ნიშნავს დიდი დროის, მატერიალური რესურსის და ნებისყოფის დათმობას.

აქედან გამომდინარე, განსაკუთრებით მცირე და საშუალო ბიზნესებს და მათ მარკეტინგის მენეჯერებს ურჩევნიათ, იპოვონ ერთი პარტნიორი კომპანია მარკეტინგის აუთსორსინგისათვის, რომელიც ყველა სერვისს ერთ სივრცეში მიაწოდებს.

 

რა არის მარკეტინგის აუთსორსინგის ძირითადი უპირატესობები?

ხარჯების შემცირება – უმეტეს შემთხვევაში, ფუნქციის გადაცემა სხვა ორგანიზაციისთვის მეტად ხარჯეფექტიანია.

დროის დაზოგვა – ყოველ ახალ ამოცანაზე აღარ არის საჭირო ეძებოთ სასურველი სერვისის მომწოდებლები და გაერკვიოთ მარკეტინგული სამყაროს სპეციფიკაში.

პერსონალის რიცხვის შემცირება – “აუთსორსინგის” შემთხვევაში, კომპანიას ეძლევა შესაძლებლობა არ დაიქირაოს დამატებით პერსონალი, რომელიც უზრუნველყოფს ფუნქციის შესრულებას ან გაანთავისუფლოს უკვე არსებული.

კომპანიის ძირითად საქმიანობაზე კონცენტრირების შესაძლებლობა – კომპანიის მენეჯერებს შეუძლიათ აღარ დახარჯონ დრო გარკვეული ფუნქციის დაგეგმვა, ორგანიზება/კონტროლზე და საკუთარი დროის რესურსი მიმართონ ორგანიზაციის სხვა ძრითად საქმიანობაზე.

მაღალკვალიფიციური სერვისის მიღება – თქვენ გემსახურებათ ამ სფეროში გამოცდილების მქონე გუნდი, ამიტომაც თქვენს კომპანიას საშუალება ეძლევა, გამოიყენოს მეტი მარკეტინგული არხი და ფეხი აუწყოს მარკეტინგულ სიახლეებს. კომპანია, რომელიც გამოცდილია კონკრეტული ფუნქციის განხორციელებაში, მეტად კვალიფიციურად უზრუნველყოფს საქმიანობის შესრულებას. ამასთან ერთად, მაღალკვალიფიციური სერვისის მისაღებად მენეჯერს აღარ უწევს კადრის მოძიება, რომელიც მოითხოვს მაღალ ანაზღაურებას.

პასუხისმგებლობის განაწილება – ფუნქციის გადაცემისას მენეჯერი გადასცემს როგორც მის მმართველობას, ასევე პასუხისმგებლობას შესრულებული სამუშაოს შესახებ. ძირითადად, ასეთი პასუხისმგებლობები გაწერილია შესაბამისი კონტრაქტის პირობებში.

 

GMA-ში მარკეტინგის აუთსორსინგი მოიცავს 4 ძირითად ეტაპს:

თქვენთან ერთად ვაყალიბებთ მარკეტინგულ მიზნებს

ვამზადებთ და ვამტკიცებთ თქვენს მარკეტინგულ სტრატეგიას

დგება კონკრეტული სამოქმედო გეგმა, რომელიც უზრუნველყოფს დაგეგმილი შედეგების მიღებას

ხდება დასახული სამოქმედო გეგმის იმპლემენტაცია და მიზნების მიღწევა

 

მოგვწერეთ